Cách Giao dịch Quyền chọn Kỹ thuật số và Rút tiền từ Quotex
Hướng dẫn

Cách Giao dịch Quyền chọn Kỹ thuật số và Rút tiền từ Quotex

Khi tài khoản của bạn được thiết lập, bạn có thể gửi tiền vào tài khoản giao dịch để bắt đầu giao dịch Quyền chọn kỹ thuật số. Sau khi thu được lợi nhuận trên thị trường Quyền chọn Kỹ thuật số, bạn có thể rút tiền bất kỳ lúc nào trong ngày, kể cả cuối tuần và ngày lễ.