• Thời gian khuyến mãi: Vô hạn
  • Khuyến mại: Tiền thưởng tiền gửi 50%