• Peryòd pwomosyon: San limit
  • Pwomosyon: 50% bonis depo