• Сурталчилгааны хугацаа: Хязгааргүй
  • Урамшуулал: 50% Хадгаламжийн урамшуулал