របៀបចុះឈ្មោះ និងចូលគណនីនៅក្នុងឈ្មួញកណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម Quotex
មគ្គុទ្ទេសក៍

របៀបចុះឈ្មោះ និងចូលគណនីនៅក្នុងឈ្មួញកណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម Quotex

ការចុះឈ្មោះសម្រាប់គណនីជួញដូរនៅលើ Quotex គឺជាដំណើរការងាយស្រួលដែលអាចធ្វើបានក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទាប់ពីនោះចូលទៅ Quotex ជាមួយនឹងគណនីដែលបានបង្កើតថ្មីដូចនៅក្នុងមេរៀនខាងក្រោម។
របៀបបង្កើតគណនី និងចុះឈ្មោះជាមួយ Quotex
មគ្គុទ្ទេសក៍

របៀបបង្កើតគណនី និងចុះឈ្មោះជាមួយ Quotex

វាងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតគណនី Quotex របស់អ្នកគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកនៅជាមួយកម្មវិធី Quotex ឬគេហទំព័រ Quotex ។ អ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការគឺអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល គណនី Facebook គណនី Google ឬគណនី VK ។
របៀបចូល និងដាក់ប្រាក់ក្នុង Quotex
មគ្គុទ្ទេសក៍

របៀបចូល និងដាក់ប្រាក់ក្នុង Quotex

បន្ទាប់ពីចូលដោយជោគជ័យទៅ Quotex អ្នកអាចដាក់ប្រាក់គ្រីបតូពីកាបូបមួយផ្សេងទៀតទៅ Quotex ឬដាក់ប្រាក់ក្នុងស្រុក៖ USD, អឺរ៉ូ, GBP… ឬដោយប្រើកាតធនាគារ ការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិកក្នុង Quotex ។
របៀបធ្វើពាណិជ្ជកម្មជម្រើសឌីជីថល និងដកប្រាក់ពី Quotex
មគ្គុទ្ទេសក៍

របៀបធ្វើពាណិជ្ជកម្មជម្រើសឌីជីថល និងដកប្រាក់ពី Quotex

នៅពេលដែលគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានបង្កើតឡើង អ្នកអាចដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីជួញដូរដើម្បីចាប់ផ្តើមការជួញដូរជម្រើសឌីជីថល។ បន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងទីផ្សារជម្រើសឌីជីថល អ្នកអាចដកប្រាក់នៅពេលណាក៏បាននៃថ្ងៃណាមួយ រួមទាំងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ និងថ្ងៃបុណ្យសាធារណៈផងដែរ។
របៀបចុះឈ្មោះ និងចាប់ផ្តើមការជួញដូរជាមួយគណនីសាកល្បងនៅក្នុង Quotex
មគ្គុទ្ទេសក៍

របៀបចុះឈ្មោះ និងចាប់ផ្តើមការជួញដូរជាមួយគណនីសាកល្បងនៅក្នុង Quotex

ការបើកគណនីជាមួយយើងគឺជាដំណើរការគ្មានថ្នេរ ដែលពាក់ព័ន្ធតែពីរបីជំហានប៉ុណ្ណោះ។ ដំបូង យើងនឹងធ្វើឱ្យអ្នកចាប់ផ្តើមជាមួយគណនីសាកល្បង មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។ យើងក៏នឹងគ្របដណ្តប់លើកត្តាផ្សេងទៀតដែលអ្នកគួរដឹងមុនពេលធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។